Innowacyjność w Vitron sp.j. Tymiński Żakiewicz Żmiejko

Stanowisko do kondycjonowania PCV

Vitron sp.j. jako pierwszy producent stolarki PCV w Polsce, a prawdopodobnie również na świecie, opracowała innowacyjną technologię kondycjonowania skrzydeł okiennych PCV w ramach procesu technologicznego produkcji okien. Technologia ta została opatentowana (Patent Nr 233594 Na Wynalazek PT. Sposób wytwarzania okien z tworzywa sztucznego PCV oraz linia produkcyjna do wytwarzania okien z tworzywa sztucznego PCV). Proces kondycjonowania pozwala uzyskać okna PCV o zwiększonych parametrach odporności na trwałe odkształcenia  wskutek nagrzania promieniami słonecznymi. 

Wypaczanie się skrzydeł okiennych, a w szczególności drzwi balkonowych, jest częstym zjawiskiem , bardzo uciążliwym dla użytkownika, jak również dla producenta, który w celu wyeliminowania tego zjawiska musi  wykonywać zabieg „wygrzewania” skrzydeł w miejscu ich zamontowania.  Skuteczność technologii wygrzewania skrzydeł okiennych PCV została potwierdzona szeregiem badań , wykonanych dla naszej firmy przez Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej (ITT) pod nadzorem dr. Marka Jałbrzykowskiego. Na zlecenie i według wytycznych Vitron sp. j. ITT wykonał projekt i stanowisko do kondycjonowania PCV.  Pozwala ono nam na obróbkę termiczną zgrzanych i uzbrojonych w stal skrzydeł okiennych PCV, przy zachowaniu ustalonych parametrów (czas i temperatura). Proces ten już na etapie produkcji eliminuje tzw. skurcz wtórny, co wyklucza trwałe odkształcenia skrzydeł okiennych PCV wywołanych nagrzaniem przez promienie słoneczne.

Wykonywanie zgrzewów bezwypływkowych

Estetyka to kwestia, której nie można pominąć, gdyż dobry produkt to nie tylko ten o odpowiednich parametrach, wysokiej jakości wykonania, ale też ten, który „cieszy nasze oko”. Chcąc podnieść estetykę produkowanych przez nas  okien, zmodernizowaliśmy naszą linię produkcyjną tak , aby mieć możliwość zastosowania zgrzewu bezwypływkowego, który zdecydowanie podnosi walory wizualne okna. Dodatkową korzyścią płynącą z wprowadzenia tej technologii jest zwiększenie wytrzymałości zgrzewu o 20%, a tym samym sprawienie, że nasze okna są bardziej trwałe.

Poprawa właściwości termo i akustyczno-izolacyjnych

Kolejnym ważnym aspektem naszej organizacji jest rozwój technologii zapewniającej  jak najlepsze parametry termoizolacyjne okna. W wyniku własnych prac badawczych opracowaliśmy system stosowania taśmy rozprężnej między panelem szybowym a profilem PCV ,  co zmniejsza przenikalność ciepła. W celu weryfikacji naszych badań przekazaliśmy prototyp stolarki PCV do ITT celem przeprowadzenia profesjonalnych i naukowych badań naszego produktu.

Badania wykonane przez ITT potwierdziły  wzrost termoizolacyjności skrzydła o 10%,  a dodatkowo potwierdzoną korzyścią płynącą z zastosowania taśmy rozprężnej jest wzrost dźwiękoszczelności o 6%. Poprawa  parametrów termoizolacyjnych okien przekłada się w istotny sposób na zmniejszenie kosztów ogrzewania i klimatyzacji.

Podsumowanie innowacji:

W myśl naszego motta „Docenisz różnicę” – zwracamy uwagę na detale w każdym aspekcie, jeśli chodzi o okna. Jesteśmy elastyczni, nastawieni na ciągły rozwój i podnoszenie jakości naszych produktów – dla Ciebie. Wdrażanie innowacji w spółce Vitron jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego2014-2020 – projekt nr RPPD.01.03.00-20-0174/17 pn. „Wdrożenie innowacji w Vitron Sp. j.”.